ست بوفه و میز تلویزیون و ساعت ایستاده برنز
آینه و بوفه برنز
میز تلویزیون برنز برنجی
آینه-شمعدان برنز برنجی
مجسمه برنزی دکوری حیوانات
لوستر برنز برنجی
آباژور ایستاده کنار سالنی برنز
میوه-خوری-پایه دار-کنار-سالنی برنز
میز-خاطره-برنز
سماور برنجی زغالی و گازی
ظروف پذیرایی برنزی و برنجی
کنار سالنی برنز برنجی
ظروف برنجی پذیرایی هندی برنزی
ساعت دیواری برنز و برنجی
تابلو فرش برنز و برنجی
میز-تلفن-برنز و برنجی
ساعت ایستاده برنز و برنجی

ست بوفه و میز تلویزیون و ساعت ایستاده برنز مشاهده همه