< 

آدرس فروشگاه : تهران – قرچک – خ محمد آباد – مهدیه 18 – پلاک 10 – فروشگاه برنز نوین

ساعت کاری فروشگاه همه روزه و روز های تعطیل

10:30 الی 13:30

17:30 الی 21:30

شماره تماس ثابت : 02136143576 
شماره همراه : 09026210810 رحیمی